Dane kontaktowe

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

Dyrektor Delegatury
Maria ZIĘBA

siedziba Delegatury:
ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, (I piętro) 

numery telefonów:
bezpośredni - 18 442 89 53
centrala - 18 442 88 80, 442 88 81 wew. 15

numer fax:
18 442 79 06

adres e-mail: 
nowy.sacz@kbw.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7.30 - do 15.30

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur