• Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 23 września 2019 r. o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 10/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie skreślenia kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnienia rejestracji listy kandydatów na posłów - KOMITET WYBORCZY PRAWICA - w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 2019 r.o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz o upływie terminów związanych z tymi uprawnieniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.- WZORY DOKUMENTÓW
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.