• Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego