• Zestawienie wyborów uzupełniających w gminach do 20 tys. mieszkańców w toku kadencji 2018 - 2023
    Zestawienie zmian w składach rad w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców w toku kadencji 2018 - 2023
  • Zestawienie zmian w składzie Rady Miasta Nowego Sącza w toku kadencji 2018 - 2023
    Zestawienie zmian w składach rad powiatów w toku kadencji 2018 - 2023