• Kolejne protokoły z wyborów do sejmików województw już dostępne!
  Pierwszy protokół wyników wyborów do sejmiku województwa!
 • PKW podała cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania według stanu na 17:45
  PKW podała cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania według stanu na 11.30
 • PKW: wg stanu na godz. 6 obwodowe komisje wyborcze sporządziły 79.647 na ok. 116 tys. protokołów
  PKW podsumowała cały dzień głosowania
 • PKW podała kolejne dane dotyczące frekwencji
  Na drugiej niedzielnej konferencji PKW o frekwencji i incydentach wyborczych
 • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 października 2018 r. - Frekwencja z godz. 12.00
  PKW o rozpoczęciu i przebiegu głosowania podczas pierwszej niedzielnej konferencji