• Granice okręgów wyborczych na terenie miasta Nowego Sącza
  Granice okręgów wyborczych w gminach z terenu powiatu gorlickiego
 • Granice okręgów wyborczych w gminach z terenu powiatu limanowskiego
  Granice okręgów wyborczych w gminach z terenu powiatu nowosądeckiego
 • Granice okręgów wyborczych w gminach z terenu powiatu nowotarskiego
  Granice okręgów wyborczych w gminach z terenu powiatu suskiego
 • Granice okręgów wyborczych w gminach z terenu powiatu tatrzańskiego
  Granice okręgów wyborczych do powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego
 • Granice okręgów wyborczych do Sejmiku Województwa Małopolskiego