• Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych