• Protokół zbiorczych wyników głosowania w okręgu wyborczym Nr 21 przeprowadzonego w dniu 20 czerwca 2010 r.
    Protokół zbiorczych wyników głosowania w okręgu wyborczym Nr 21 przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2010 r. - ponowne głosowanie