• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 17 września 2007 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 4 października 2007 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym Nr 14
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 4 października 2007 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 13