• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 14 sporządzony w dniu 10 października 2011 r.
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 na listy kandydatów na posłów sporządzony w dniu 10 października 2011 r.
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 36 sporządzony w dniu 10 października 2011 r.
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 37 sporządzony w dniu 10 października 2011 r.
  • Wykaz wybranych posłów w wyborach do Sejmu RP w 2011 r. z terenu działania Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu