• Przedterminowe wybory Wójta Gminy Zembrzyce zarządzone na dzień 15 stycznia 2006 r.
    Przedterminowe wybory Wójta Gminy Raba Wyżna zarządzone na dzień 4 grudnia 2005 r.