• Ponowne wybory Wójta Gminy Lipnica Wielka zarządzone na dzień 1 czerwca 2003 r. - w wyniku protestu wyborczego