• ZESTAWIENIE WYNIKÓW REFERENDÓW LOKALNYCH W TOKU KADENCJI 2010 - 2014
    INICJATYWA PRZEPROWADZENIA REFERENDUM GMINNEGO
  • REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY KAMIENICA wyznaczone na dzień 22 września 2013 r.
    INICJATYWA PRZEPROWADZENIA REFERENDUM GMINNEGO w sprawie odwołania Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
  • REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY RYTRO wyznaczone na dzień 22 września 2013 r.
    REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE wyznaczone na dzień 13 stycznia 2013 r.