• ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW WÓJTA (BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA) W TOKU KADENCJI 2010 - 2014
    PRZEDTERMINOWE WYBORY BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
  • PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE