• Podział gmin na stałe obwody głosowania - postanowienia Komisarzy Wyborczych oraz uchwały rad gmin
    Podział gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin
  • Podział powiatów na okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatów
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019