• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych oraz uchwały rad w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania
  • Podział gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin
    Podział powiatów na okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatów
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019