WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - PRZEDTERMINOWE WYBORY
WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEDTERMINOWYCH WYBORACH WÓJTA 
(BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA) W TOKU KADENCJI 2010 - 2014

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Zembrzyce - 3 lipca 2011 r. (ponowne głosowanie - 17 lipca 2011 r.)
L.p. Nazwa Komitetu Wyborczego 
Pełnomocnik Komitetu
Nr Akt Uwagi o sprawozdaniu 
finansowym
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ
Stanisław Tadeusz Kopacz
DNS.780-16/11 Złożone w ustawowym terminie
Przyjęte bez zastrzeżeń
2 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PALARSKIEGO
Marian Jan Prorok
DNS.780-15/11 Złożone w ustawowym terminie
Przyjęte bez zastrzeżeń
3 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI ZEMBRZYCE"
Elżbieta Anna Chochór
DNS.780-14/11 Złożone w ustawowym terminie
Przyjęte bez zastrzeżeń

Przedterminowe wybory Burmistrza Starego Sącza - 22 stycznia 2012 r.
L.p. Nazwa Komitetu Wyborczego 
Pełnomocnik Komitetu
Nr Akt Uwagi o sprawozdaniu 
finansowym
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNA DROGA"
Stanisław Kurzeja
DNS.780-4/12 Złożone w ustawowym terminie
Przyjęte bez zastrzeżeń
2 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA"
Lucyna Maria Śledź
DNS.780-5/12 Złożone w ustawowym terminie
Przyjęte bez zastrzeżeń
3 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE W STARYM SĄCZU
Kazimierz Wojciech Gizicki
DNS.780-6/12 Złożone w ustawowym terminie
Przyjęte bez zastrzeżeń
Rejestr zmian
  • Data utworzenia11-03-2016 12:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk