• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych i terminie ich złożenia
  WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 2014
 • WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 2013
  WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 2012
 • WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 2011
  WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH - PRZEDTERMINOWE WYBORY
 • Wzór oświadczenia
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne