Komisarze wyborczy
  • Janusz Przepióra

    Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I

    Piotr Borkowski

    Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II