• INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 R.