• POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2006 R.