• Wizualizacja wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 14 sporządzony w dniu 23 października 2007 r.
 • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 sporządzony w dniu 22 października 2007 r.
  Zestawienie wyników głosowania na komitety w skali okręgu (SEJM)
 • Zestawienie wyników głosowania na kandydatów w skali okręgu (SEJM)
  Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy okręgowe listy kandydatów na posłów
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym nr 13 sporządzony w dniu 22 października 2007 r.
  Zestawienie wyników głosowania na kandydatów w skali okręgu (SENAT)
 • Zestawienie danych z protokołów obwodowych