• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 14 wraz z zestawieniem wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów sporządzony w dniu 26 października 2015 r.
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 na listy kandydatów na posłów sporządzony w dniu 26 października 2015 r.
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 36 sporządzony w dniu 26 października 2015 r.
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 37 sporządzony w dniu 26 października 2015 r.
  • Zestawienie wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14
    Zestawienie wyników głosowania na eenatora w okręgu wyborczym nr 36
  • Zestawienie wyników głosowania na eenatora w okręgu wyborczym nr 37