• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach