• Liczba obwodów głosowania wg właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu
  Wykaz obwodów głosowania na terenie miasta Nowego Sącza
 • Wykaz obwodów głosowania w gminach z terenu powiatu gorlickiego
  Wykaz obwodów głosowania w gminach z terenu powiatu limanowskiego
 • Wykaz obwodów głosowania w gminach z terenu powiatu nowosądeckiego
  Wykaz obwodów głosowania w gminach z terenu powiatu nowotarskiego
 • Wykaz obwodów głosowania w gminach z terenu powiatu tatrzańskiego
  Dane liczbowe z meldunku przedwyborczego
 • Frekwencja w dniu 25 października 2015 r. na godz. 12.00
  Frekwencja w dniu 25 października 2015 r. na godz. 17.00