• PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI KOMISARZA WYBORCZEGO