Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory w toku kadencji
  • WZORY DOKUMENTÓW DLA GMIN, TKW oraz ObKW, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018
    WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018