AKTUALNOŚCI

 • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze działania Delegatury KBW w Nowym Sączu
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 sierpnia 2018r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYDARZENIA

 • Dodatkowy nabór na funkcję urzędnika wyborczego
 • Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu
 • PKW wybrała Magdalenę Pietrzak na Szefa Krajowego Biura Wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00