AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raba Wyżna w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 15 kwietnia 2018 r. - wybory nie zostaną przeprowadzone
 • Wybory samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
 • Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

WYDARZENIA

 • Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu
 • PKW wybrała Magdalenę Pietrzak na Szefa Krajowego Biura Wyborczego
 • Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze oraz określenie właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur