Państwowa Komisja Wyborcza - Terytorialne komisje wyborcze
  • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2010 R.