• Wykaz Urzędników Wyborczych
    Terminarz zarządzonych wyborów uzupełniających w toku kadencji 2014 - 2018
  • Zestawienie przeprowadzonych wyborów uzupełniających w toku kadencji 2014-2018
    Zestawienie zmian w składzie Rady Miasta Nowego Sącza w toku kadencji 2014-2018
  • Zestawienie zmian w składach rad powiatów w toku kadencji 2014-2018