• Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I o aktualnych składach obwowodwych komisji wyborczcyh
  Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o aktualnych składach obwowodwych komisji wyborczcyh
 • Wykaz obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP z terenu działania Delegatury KBW w Nowym Sączu
  Postanowienie Nr 502/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 503/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 501/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Nowym Sączu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych oraz uchwały rad w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.