• Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
    Podział gmin na stałe obwody głosowania - postanowienia Komisarzy Wyborczych oraz uchwały rad gmin
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019