• Postanowienie Nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 278/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 277/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 275/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (miasto Grybów)
  Postanowienie Nr 271/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (miasto Nowy Sącz)
 • Postanowienie Nr 270/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Sącz
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Nowym Sączu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych oraz uchwały rad w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania