• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Limanowej w sprawie unieważnienia rejestracji listy
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gorlickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Limanowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowosądeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Suskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Tatrzańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.