• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 14 sporządzony w dniu 27 września 2005 r.
  Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 sporządzony w dniu 26 września 2005 r.
 • Cząstkowe wyniki głosowania wraz z frekwencją dla obwodów (SEJM - OKRĘG WYBORCZY NR 14)
  Cząstkowe wyniki głosowania wraz z frekwencją dla gmin (SEJM - OKRĘG WYBORCZY NR 14)
 • Cząstkowe wyniki głosowania wraz z frekwencją dla powiatów (SEJM - OKRĘG WYBORCZY NR 14)
  Cząstkowe wyniki głosowania wraz z frekwencją dla terenu (SEJM - OKRĘG WYBORCZY NR 14)
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym nr 13 sporządzony w dniu 26 września 2005 r.
  Cząstkowe wyniki głosowania wraz z frekwencją dla obwodów (SENAT - OKRĘG WYBORCZY NR 13)
 • Cząstkowe wyniki głosowania wraz z frekwencją dla gmin (SENAT - OKRĘG WYBORCZY NR 13)
  Cząstkowe wyniki głosowania wraz z frekwencją dla powiatów (SENAT - OKRĘG WYBORCZY NR 13)