• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie składu i siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej oraz pełnionych dyżurach
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 36
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 37
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 3 października 2011 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy nazwisk kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14