• Protokół zbiorczych wyników głosowania przeprowadzonego w dniu 9 października 2005 r.
    Protokół zbiorczych wyników głosowania przeprowadzonego w dniu 23 października 2005 r. - ponowne głosowanie