• ZESTAWIENIE ZMIAN W SKŁADACH RAD W GMINACH POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW W TOKU KADENCJI 2006 - 2010
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKŁADACH RAD POWIATÓW W TOKU KADENCJI 2006 - 2010
 • RADA MIASTA ZAKOPANE - OKRĘG WYBORCZY NR 4
  RADA MIASTA NOWEGO SĄCZA - OKRĘG WYBORCZY NR 2
 • RADA MIASTA ZAKOPANE - OKRĘG WYBORCZY NR 2
  RADA MIASTA NOWY TARG - OKRĘG WYBORCZY NR 3
 • RADA MIASTA ZAKOPANE - OKRĘG WYBORCZY NR 2
  RADA GMINY CHEŁMIEC - OKRĘG WYBORCZY NR 1
 • RADA MIASTA ZAKOPANE - OKRĘG WYBORCZY NR 3
  RADA MIASTA ZAKOPANE - OKRĘG WYBORCZY NR 4