• Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
    Wyborco! Aby wziąć udział w głosowaniu, musisz być wpisany do stałego rejestru wyborców.