• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH ZOBOWIĄZANYCH DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  INICJATORZY REFERENDUM ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw