• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r.
    WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta
  • WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 15 listopada 2006 r. o wynikach wyborów do rad
    WYCIĄG Z KOMUNIKATU KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 14 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta