• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.