• Rada Powiatu Tatrzańskiego okręg wyborczy nr 3 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 30 października 2017 r.)
  Rada Powiatu Suskiego okręg wyborczy nr 4 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 17 listopada 2016 r.)
 • Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 2 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 10 listopada 2015 r.)
  Rada Miasta Nowego Sącza okręg wyborczy nr 4 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 2 czerwca 2015 r.)
 • Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 7 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 17 marca 2015 r.)
  Rada Miasta Nowego Sącza okręg wyborczy nr 1 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 3 grudnia 2014 r.)
 • Rada Powiatu Limanowskiego okręg wyborczy nr 4 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 3 grudnia 2014 r.)
  Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 1 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 3 grudnia 2014 r.)
 • Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 6 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 3 grudnia 2014 r.)
  Rada Powiatu Gorlickiego okręg wyborczy nr 1 (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 3 grudnia 2014 r.)