• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 14
  Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów (załącznik do protokołu wyborów posłów)
 • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 na listy kandydatów na posłów
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 36
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 37
  Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o aktualnych składach obwowodwych komisji wyborczcyh
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I o aktualnych składach obwowodwych komisji wyborczcyh
  Wykaz obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP z terenu działania Delegatury KBW w Nowym Sączu
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 23 września 2019 r. o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.