• Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I i Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
    Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Nowym Sączu
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łabowa w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.