• Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Nowym Sączu
    Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I i Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II