AKTUALNOŚCI

 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Zestawienie wyborów uzupełniających w gminach do 20 tys. mieszkańców w toku kadencji 2018 - 2023
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • PKW wybrała Magdalenę Pietrzak na Szefa Krajowego Biura Wyborczego
 • Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze oraz określenie właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur