• Zgłaszanie do gminnej, miejskiej, powiatowej komisji wyborczej (samorząd 2018)
  Zgłaszanie do obwodowych komisji wyborczych (samorząd 2018)
 • Zgłaszanie list kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 000 mieszkańców (samorząd 2018)
  Zgłaszanie list kandydatów na radnych w gminach powyżej 20 000 mieszkańców (samorząd 2018)
 • Zgłaszanie list kandydatów na radnych do rad powiatów (samorząd 2018)
  Zgłaszanie list kandydatów na radnych do sejmików województw (samorząd 2018)
 • Zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (samorząd 2018)
  Wzór zaświadczenia dla męża zaufania
 • Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego