• Informacja o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających lub przedterminowych
    Informacja o wydatkach związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2018 r.