• Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 września 2018r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych i o losowaniu składów tych komisji
  Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 września 2018r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych i o losowaniu składów tych komisji
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2018r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 29 sierpnia 2018r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 29 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 sierpnia 2018r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.