• KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM SĄCZU
  OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM SĄCZU Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2005 R.
 • OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM SĄCZU Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2005 R.
  PROTOKÓŁ WYBORÓW POSŁÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 14
 • PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 14
  CZĄSTKOWE WYNIKI GŁOSOWANIA WRAZ Z FREKWENCJĄ DLA OBWODÓW
 • CZĄSTKOWE WYNIKI GŁOSOWANIA WRAZ Z FREKWENCJĄ DLA GMIN
  CZĄSTKOWE WYNIKI GŁOSOWANIA WRAZ Z FREKWENCJĄ DLA POWIATÓW
 • CZĄSTKOWE WYNIKI GŁOSOWANIA WRAZ Z FREKWENCJĄ DLA TERENU
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13