• Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
  Janusz PRZEPIÓRA

  Sędzia Sądu Rejonowego w Gorlicach

  Siedziba Komisarza:
  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

  ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz (I piętro)

  Terminy dyżurów: poniedziałki od godz. 13:30 do godz. 15:30

  Tel: 18 442-88-80, 442-88-81

  Fax: 18 442-79-06

  e-mail: nws-janusz.przepiora@kbw.gov.pl lub nws-kom@kbw.gov.pl

  Data powołania
  4.04.2017

  Data zakończenia kadencji
  4.04.2022

  Właściwość terytorialna

  powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański,
  miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz