• KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM SĄCZU Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2007 R.
  OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM SĄCZU Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
 • OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM SĄCZU Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
  PROTOKÓŁ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z WYBORÓW POSŁÓW DO SEJMU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 14
 • PROTOKÓŁ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 14
  ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KOMITETY W SKALI OKRĘGU
 • ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW W SKALI OKRĘGU
  ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW POMIĘDZY OKRĘGOWE LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW
 • PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13
  ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW W SKALI OKRĘGU