• LICZBA OBWODÓW GŁOSOWANIA wg właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W GMINACH Z TERENU POWIATU GORLICKIEGO w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W GMINACH Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W GMINACH Z TERENU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W GMINACH Z TERENU POWIATU NOWOTARSKIEGO w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W GMINACH Z TERENU POWIATU TATRZAŃSKIEGO w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Dane liczbowe z meldunku przedwyborczego
 • FREKWENCJA W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. NA GODZ. 17.00
  FREKWENCJA W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. NA GODZ. 12.00