• Rada Miasta Nowego Sącza okręg wyborczy nr 4
  Rada Miasta Nowego Sącza okręg wyborczy nr 1
 • Rada Powiatu Suskiego okręg wyborczy nr 4
  Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 2
 • Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 7
  Rada Powiatu Limanowskiego okręg wyborczy nr 4
 • Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 1
  Rada Powiatu Nowosądeckiego okręg wyborczy nr 6
 • Rada Powiatu Gorlickiego okręg wyborczy nr 1
  Rada Powiatu Gorlickiego okręg wyborczy nr 3